Cỏ nhân tạo sân vườn TC 20

170.000 

Mã cỏ nhân tạo sân vườn TC 20
Chiều cao sợi: 30mm

Dtex: PE 11500

Khoảng cách hàng: 3/8 inch

Mật độ: 16.800 mũi khâu/m2