Cỏ nhân tạo sân vườn TC 22

205.000 

Cỏ nhân tạo sân vườn TC 22

Chiều cao sợi: 40mm

Dtex: 11500

Khoảng cách hàng: 3/8 inch

Mật độ: 16.800 mũi khâu/m2

Màu sắc: Xanh non