Tag Archives: cỏ nhân tạo trang trí

Góc sân chơi Trường Mần Non Thượng Thanh – Long Biên – Hà Nội

Thông tin Sân chơi Diện tích: 104m2 Chủ đầu tư: Trường Mầm Non Thượng Thanh Sản phẩm: VTN 20 Thời gian hoàn thành: Tháng 6/ 2017 Cỏ nhân tạo sân vườn VTN 20 Chiều cao sợi: 30mm Dtex: PE 11500 Khoảng cách hàng: 3/8 inch Mật độ: 16.800 mũi khâu/m2 Màu sắc: Xanh Non   […]