Tag Archives: conhantao

Màu xanh cho trường thêm Xanh – Mần non Giang Biên – Long Biên

Cỏ nhân tạo sân vườn VTN 22 Chiều cao sợi: 40mm Dtex: PE 11500 Khoảng cách hàng: 3/8 inch Mật độ: 16.800 mũi khâu/m2 Màu sắc: Xanh Non   Sản phẩm cỏ nhân tạo sân vườn VTN 19 là sản phẩm được cung cấp bời Công ty Cổ phần VTN Việt Nam Chúng tôi không […]