Cỏ nhân tạo sân vườn TC 19

150.000 

Mã cỏ nhân tạo sân vườn TC 19

Chiều cao sợi: 20mm

Dtex: PE 11500

Khoảng cách hàng: 3/8 inch

Mật độ: 18.900 mũi khâu/m2

Màu sắc: Xanh úa