Cỏ nhân tạo sân bóng TC 9000

240.000 

Cỏ nhân tạo sân bóng TC 9000

Chiều cao sợi: 50mm

Dtex: PE 9000

Khoảng cách hàng: 5/8 inch

Mật độ: 13490 mũi khâu/m2

Màu sắc: Xanh – Xanh đậm