Cỏ nhân tạo sân bóng TC12000

320.000 

Cỏ nhân tạo sân bóng VTN12000

Chiều cao sợi: 50mm

Dtex: PE 12000

Khoảng cách hàng: 5/8 inch

Mật độ: 10080 mũi khâu/m2

Màu sắc: Xanh – Xanh đậm