Cỏ nhân tạo sân bóng TC 8800

145.000 

Cỏ nhân tạo sân bóng TC 8800

Chiều cao sợi: 50mm

Dtex: PE 8800

Khoảng cách hàng: 5/8 inch

Mật độ: 10080 mũi khâu/m2

Màu sắc: Xanh – Xanh đậm