Cỏ nhân tạo sân bóng TC 13400

160.000 

Cỏ nhân tạo sân bóng TC 13400

Chiều cao sợi: 50mm

Dtex: PE 13400

Khoảng cách hàng: 5/8 inch

Mật độ: 8190 mũi khâu/m2

Màu sắc: Xanh – Xanh đậm