Cỏ nhân tạo sân bóng TC 7500

130.000 

Cỏ nhân tạo sân bóng TC 7500

Chiều cao sợi: 40mm

Dtex: PE 7500

Khoảng cách hàng: 5/8 inch

Mật độ: 9450 mũi khâu/m2

Màu sắc: Xanh – Xanh đậm