Tường cây giả, vách thảm cỏ tại Tầng 6 tòa C14 Bắc Hà – Tố Hữu